ANBI info


Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd betrokken in het realiseren van de doelen van de stichting.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het bestuur is gekozen, er zijn functies toegewezen en wijzigingen doorgevoerd bij KvK. Er zijn verschillende vergaderingen gehouden: opstart, budget, doel van de stichting, eerste opdrachten.

The Ocean Cleanup is aangenomen als pilot project m.b.t. tot kennis en informatievoorziening en wacht op een eerste opdracht. Er is een logo ontworpen en de ANBI status is aangevraagd. Voor de komende periode is er de behoefte een website te lanceren en (meer) nieuwe projecten aan te gaan.

Financiƫle verantwoording
Voor vragen omtrent het afgelopen boekjaar gelieve contact op te nemen met R. Koning: rko@deepbv.nl

Beleidsplan

Deep Matters beleidsplan.pdf

ANBI algemeen formulier publicatieplicht

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen 2022.pdf

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen 2023.pdf

Overzicht gegevens Deep Matters

Stichting Deep Matters RSIN/fiscaal nummer: 854521148 Bankrekening: NL23 INGB 0006 7548 80 T.N.V. Stichting Deep Matters KvK-nummer: 61861944 Contactgegevens Stichting Deep Matters Johan van Hasseltweg 39D 1021KN Amsterdam Tel: +31 20 634 36 76 info@deepmatters.nl