Deep Matters heeft als doelstelling schone en natuurlijke rivieren, zeeën en oceanen te behouden, zodat zij als vitale levensbron voor al het leven op aarde blijven bestaan. De stichting zal trachten haar doel te verwezenlijken door het verrichten van alle verdere handelingen die, in de ruimste zin, met deze doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


507988-under-water-free-wallpaper